บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
โทร 02 966 1655, 083 366 9898, 083 888 9988, 092 247 9365, 092 247 9366
  • en
  • th

ปั๊มขนาดเล็ก


ปั๊มขนาดเล็ก

NamePD

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก แบบ A 3x6 ม.

ขนาด : ขนาด 3x6 เมตร

ประกอบด้วย : ตู้ละ 1 มือจ่าย

จำนวน : 2 ตู้

ราคา : 500,000 บาท

NamePD

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก แบบ B 3x6 ม.

ขนาด : ขนาด 3x6 เมตร

ประกอบด้วย : ตู้ละ 1 มือจ่าย

จำนวน : 2 ตู้

ราคา : 850,000 บาท

NamePD

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก แบบ C 2x4 ม.

ขนาด : ขนาด 2x4 เมตร

ประกอบด้วย : ตู้ละ 1 มือจ่าย

จำนวน : 2 ตู้

ราคา : 450,000 บาท